Jdi na obsah Jdi na menu
 

FOTOSOUTĚŽ pro veřejnost

1. 6. 2013

Fotoklub  Soudkovitost 09 vyhlašuje fotosoutěž  „Ašsko fotografické“

 

planetka-as-1.jpg

 

Soutěž je určena pro širokou veřejnost a jak již její název napovídá, půjde především o to originálním způsobem zachytit motivy související s městem Aš a okolím. 

Soutěžit se bude ve 2 kategoriích:

1.       Veřejnost          

2.       Členové fotoklubu Soudkovitost 09

Soutěžící na prvních třech místech získají hodnotné věcné ceny.

3 nejlepší fotografie z kategorie 1 vyberou anonymně členové fotoklubu Soudkovitost09.

3 nejlepší fotografie z kategorie 2 vybere veřejnost hlasováním na www.soudkovitost09.estranky.cz

Zaslané fotografie budou průběžně zveřejňovány na webu fotoklubu. Uzávěrka soutěže bude 9. září 2013. Hlasování bude probíhat celý týden po uzávěrce a vyhlášení výsledků proběhne ihned po hlasování.

Jak se můžete soutěže zúčastnit?

Stačí zaslat soutěžní snímky (maximálně 3) na adresu soudkovitost09@seznam.cz

Při posílání prosím vyplňte všechny údaje, abychom vás mohli kontaktovat v případě výhry, tedy:

 • fotografie musí ve svém názvu obsahovat jméno a příjmení soutěžícího včetně názvu  fotografie.

 • zaslané fotografie musí mít alespoň 2000 px na jejich kratší straně

 •  součástí emailu s fotografiemi musí být také celé jméno, korespondenční adresa a telefonní kontakt

Doplňující pravidla fotosoutěže

Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně 3 fotografie.

Ceny budou výhercům předány osobně nebo zaslány poštou.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Fotografie budou přijímány pouze emailem na adrese soudkovitost09@seznam.cz nejpozději do půlnoci 9. září 2013

Do předmětu emailu napiště "FOTOSOUTĚŽ"

Fotografie musí ve svém názvu obsahovat jméno a příjmení soutěžícího včetně názvu  fotografie. Například:  Josef Novák_Svítání.jpg  Fotografie musí být ve formátu JPG.

Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že:

 • fotografii/fotografie pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu

 • osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek soutěže níže

 • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny

Soutěžícím zůstávající autorská a morální práva ke všem fotografiím zaslaným do soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo publikovat zaslané fotografie zdarma bez nároku autora na honorář pro potřeby prezentace a publicity soutěže a organizátora, a to ve všech materiálech s touto soutěží souvisejících. Soutěžící poskytuje organizátorovi neomezenou licenci k užití fotografií k propagaci soutěže a Ašska.

Soutěžící svou účastí souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě bez nároků na honorář, v tiskovinách a elektronických médiích organizátora soutěže a mediálního partnera soutěže. V případě publikování fotografií bude u každé uveden autor a název.

Do soutěže nebudou zařazeny snímky, které:

 • žádným způsobem nesouvisí s tématem fotografické soutěže,

 • mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),

 •  jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,

 •  byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže,

 • nevyhovují kvalitou nebo rozlišením,

 • by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora soutěže 


  Již nyní se těšíme na Vaše fotografie.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář